Ο όμιλος Vivartia εξαγόρασε το forky
Το forky θα συνεχίσει να "τρέχει" από την τωρινή ομάδα του - Ο όμιλος Vivartia εισέρχεται στον κλάδο του καθημερινού φαγητού.
Κλείσιμο