Στη Λίμνη της Βουλιαγμένης «κρύβεται» το μοναδικό Nero…
Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί φυσικό μνημείο και είναι προστατευόμενη τοποθεσία του δικτύου Natura 2000
Κλείσιμο