Βουλιαράτες : Φωτογραφίες από τον κόσμο στην πλατεία του χωριού
Βουβός είναι ο πόνος της ομογένειας που περιμένει Βορειοηπειρώτες από παντού για να παρευρεθούν στην κηδεία.
Κλείσιμο