Γνωστός ηθοποιός μιλάει για τις τελευταίες στιγμές του Σωτήρη Μουστάκα
Ο Πέτρος Ξεκούκης αναφέρθηκε στις τελευταίες μέρες του μεγάλου ηθοποιού αλλά και πώς του ανακοίνωσε ότι ήταν άρρωστος.
Κλείσιμο