Πώς ντύθηκαν οι γυναίκες υπουργοί και υφυπουργοί
Λαμπερές παρουσίες και χαμόγελα κυριάρχησαν στην ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.
Κλείσιμο