Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς το Σάββατο
Σε ποιες περιοχές - Τι συνιστά η Πολιτική Προστασία