Ποιοι ωφελούνται από την μείωσή στην εισφορά αλληλεγγύης
Σήμερα, το «κατώφλι» για την εισφορά αλληλεγγύης είναι εισοδήματα από 12.000 ευρώ
Κλείσιμο