Τρεις δράσεις για 115.000 νέες θέσεις εργασίας φέρνει το 2022

Τρεις δράσεις για 115.000 νέες θέσεις εργασίας φέρνει το 2022

Το πιο νέο πρόγραμμα είναι το επονομαζόμενο «Πρώτο Ένσημο», το οποίο προσφέρει επιδότηση σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, που ανέρχεται στα 1.200 ευρώ για ένα εξάμηνο

Με τρία ξεχωριστά προγράμματα απασχόλησης, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα, επιδιώκει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να περιορίσει την ανεργία.

Πρόκειται για προγράμματα που επεκτείνονται, καθώς εφαρμόστηκαν και το 2021 (επιδότηση 50.000 θέσεων εργασίας και Κοινωφελής Απασχόληση), αλλά και για εντελώς νέα που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά το 2022 («Πρώτο Ένσημο»).

Συνολικά, σύμφωνα με την naftemporiki.gr, τα προγράμματα αυτά στοχεύουν να απορροφήσουν έως 115.000 ανέργους, προσφέροντας ανάλογες θέσεις εργασίας.

Το πιο νέο πρόγραμμα είναι το επονομαζόμενο «Πρώτο Ένσημο», το οποίο προσφέρει επιδότηση σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, που ανέρχεται στα 1.200 ευρώ για ένα εξάμηνο (600 ευρώ στον εργαζόμενο και 600 ευρώ στον εργοδότη, ήτοι 100 ευρώ τον μήνα). Εκτιμάται ότι στον μέγιστο βαθμό θα καταστεί εφικτό να καλύψει έως 40.000 θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα με τις 50.000 θέσεις εργασίας έρχεται ως συνέχεια των 100.000 θέσεων που είχαν επιδοτηθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2020. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών – εργαζομένων) για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Σε ό,τι αφορά την Κοινωφελή Απασχόληση, θα καλύψει έως 25.000 θέσεις εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα. Αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων προγραμμάτων του παρελθόντος και βρίσκεται στην τελική ευθεία, ώστε να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων. Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν για οκτώ μήνες.

Πιο αναλυτικά, τα τρία αυτά προγράμματα έχουν ως εξής:

«Πρώτο Ένσημο»

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι διαθέσιμο το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – Πρώτο Ένσημο». Οι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέο ή νέα, ηλικίας 18-29 ετών, χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο) στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Πρόκειται για το πρόγραμμα απασχόλησης που επιδοτεί με 1.200 ευρώ (600 για εργαζόμενο και 600 για εργοδότη) την πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία. Καταβάλλονται, δηλαδή, από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ. Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς μια επιχείρηση -εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία».

Επιδοτούμενη απασχόληση

Επίσης, επεκτείνεται κατά 50.000 θέσεις το πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης που ίσχυε από τον Οκτώβριο του 2020 και αφορούσε 100.000 θέσεις εργασίας. Οι εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» από την 1η Ιανουαρίου 2022. Πρόκειται για το πρόγραμμα που θεσπίστηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενεργειών της πανδημίας του κορονοϊού στην αγορά εργασίας. Από 1ης Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, στις 150.000.

Βασική παράμετρος του προγράμματος είναι ότι προσφέρει πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών – εργαζομένων) για έως έξι μήνες, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών του ωφελούμενου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να περιορίζεται σε κάποιους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα επιδοτηθούν σε κάποια επιχείρηση θα πρέπει να είναι πρόσθετες των όσων ήδη υπάρχουν.

Το πρόγραμμα επιδοτεί επιπρόσθετα και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε Δώρα και επιδόματα αδείας. Ειδικά για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου, εάν είναι χρονικής διάρκειας 12 μηνών και άνω, το πρόγραμμα προσφέρει επιδότηση και με άλλα 200 ευρώ τον μήνα, ως προσθήκη στον μισθό του εργαζόμενου.

Προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο εν λόγω πρόγραμμα είναι να διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς την εφορία ή τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αυτές θα πρέπει να έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις ισχύουσες ρυθμίσεις και να καταβάλλονται κανονικά οι μηνιαίες δόσεις.

Κοινωφελής Εργασία

Στην τελική ευθεία, τέλος, βρίσκεται και το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, ώστε να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις και να αρχίσει η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης 25.000 ανέργων. Οι προσλήψεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών και αφορούν 25.000 θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν σε δήμους, περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών.

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ και έχει δύο σκέλη:

* Το πρώτο σκέλος αφορά την τοποθέτηση ανέργων – εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για οκτώ μήνες σε δήμους, περιφέρειες, ΚΚΠΠ, συναφείς φορείς και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

* Το δεύτερο σκέλος αφορά πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση (όπου έχουν προστεθεί νέες θεματικές) είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους έως και 54 ετών και προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους παρόχους κατάρτισης.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα απασχολήσει ο κάθε φορέας, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι καθαρές ημερήσιες αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μηνιαίου μισθού και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού, όπως ισχύει (663 ευρώ μικτά από 1ης Ιανουαρίου 2022).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ