Ανάκληση για μοντέλα της Piaggio

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προληπτικού ή και διορθωτικού ελέγχου για μοντέλα της Piaggio.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο έλεγχος θα γίνει στον σωλήνα των πίσω φρένων, καθώς υπάρχει κίνδυνος καψίματος.

Η ανάκληση γίνεται για τα μοντέλα MP3 Yourban 300 RL και LT και αφορά 40 μοτοσικλέτες παραγωγής από 4/2014 έως 11/2016, καθώς υπάρχει κίνδυνος καψίματος του σωλήνα του πίσω φρένου, λόγω της συνεχούς τριβής/επαφής με την εξάτμιση/καταλύτη, λόγω της μη σωστής τοποθέτησής του.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7572100.