Προκριθεί ή όχι ο ΠΑΟΚ, είναι ομάδα επιπέδου C.L.
Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που ζωγράφιζε καλύτερα επιμένοντας να δημιουργεί, τη στιγμή οι Ρώσοι έμοιαζαν απελπισμένοι και νευρικοί από το ξεκίνημα.