Όταν τη συνάντησε για τελευταία φορά
Κι όμως, κόντρα στο ρεύμα που λέει ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, αυτός την έχει γνωρίσει.
Κλείσιμο