Η γυναίκα του 21ου αιώνα είναι εξίσου άπιστη με τον άνδρα
Τα τελευταία 25 χρόνια, ο αριθμός των γυναικών που απατούν το σύντροφό τους έχει διπλασιαστεί.
Κλείσιμο