Ο Σώρρας ίσως να πλήρωνε 600 δισ, ο Τζάμπας 2 εκατ., ποτέ!
Ο Άλεφ είναι σαν υποσιτισμένος Αιθίοπας, τον βλέπεις και ψάχνεις τον τραπεζικό λογαριασμό της unesco και της actionaid, να καταθέσεις τον οβολό σου