Πρώτο ζητούμενο ο εγωισμός
Ο Άρης είναι αγωνιστικά σε μεταβατικό στάδιο, αλλά χρειάζεται την αφ’ εαυτού απαίτηση
Κλείσιμο