«Μαγειρείο» ανάλογα με τις βουλές του χαλίφη (τους)...
FIFA και UEFA απειλούν με Grexit επειδή τα καμάρια της «εξυγίανσης» μεθοδεύουν και… μαγειρεύουν πρωτάθλημα και αποφάσεις της Δικαιοσύνης αναλόγως με τις βουλές του χαλίφη (τους).