Να ελεγχθούν οι αμοιβές προσωπικού
Όταν ποσά που αγγίζουν το 1.000.000 ευρώ δεν ανεβαίνουν στο «Διαύγεια», τότε είναι υποχρεωτικό να μάθουμε σε ποιες τσέπες καταλήγουν και με ποιες συμβάσεις.
Κλείσιμο