Όχι παιχνίδια με τα δικαιώματα των εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την ελαστική εργασία και την επισφάλεια. Ας μη γίνει η ζωή τους χειρότερη.
Κλείσιμο