Οι εξηγήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη νέα Τούμπα
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη νέα Τούμπα και την καθυστέρηση που υπάρχει στην έκδοση απόφασης για την εκπόνηση ειδικού χωρικού σχεδίου.
Κλείσιμο