Έως 48 δόσεις η πληρωμή και των νέων χρεών στην εφορία
Για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί πριν από το 2019 ή κατά τη διάρκεια του έτους, αυτά δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση, αλλά στην ισχύουσα, δηλαδή να εξοφληθούν σε έως 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την προέλευση της οφειλής.
Κλείσιμο