Κρίσιμη ψηφοφορία για το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ
Απαιτείται η συμμετοχή του 50% τουλάχιστον των μετόχων-μελών
Κλείσιμο