Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία : Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2018
Έσοδα ύψους περίπου €1,5 εκ. προβλέπει ο προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας για το 2018.
Κλείσιμο