Ενλουντούλου : Υπογράφει στα Τρίκαλα
Σε συμφωνία με τον Γκαέλ Ενλουντούλου έχουν έρθει τα Τρίκαλα, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει και να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα.
Κλείσιμο