Οι αφανείς ήρωες του ποδοσφαίρου
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι για το κάθε άθλημα, που διαθέτει και επαγγελματικό κομμάτι, η ενασχόληση κάποιων ατόμων με την πηγή παραγωγής ταλέντων, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό δηλαδή.
Κλείσιμο