Μίλαν : Διίστανται οι απόψεις αναφορικά με την έρευνα για την εξαγορά της
Η εισαγγελία του Μιλάνου υποστήριξε στη φάση αυτή δεν διεξάγει δικαστική έρευνα σχετικά με την πώληση της Μίλαν.
Κλείσιμο