Ποδοσφαιριστές-φύλακες άγγελοι, αποκαλυφθείτε
Πάνω από 80 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (στην Ελλάδα) έχουν δημιουργήσει μια κλειστή ομάδα αδιάκοπης προσφοράς στον συνάνθρωπο, αλλά αρνούνται να «αποκαλυφθούν»!