Η φορολογία άλλαξε, ώρα να αλλάξουν και τα «προϊόντα»
Η μείωση του φορολογικού συντελεστή δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στον ελληνικό αθλητισμό, δίνει τεράστια ανάσα στους συλλόγους, αλλά και τους υποχρεώνει να επενδύσουν και να δημιουργήσουν.
Κλείσιμο