Φορτηγό παρασύρεται από τον δυνατό αέρα
Σε έναν παράξενο χορό επιδόθηκε ένα φορτηγό που μετέφερε ένα αρκετά βαρύ φορτίο σε δρόμο της Οξιτανίας στη Γαλλία.
Κλείσιμο