Θα σέβεστε…
Ο σύλλογος που έγινε η αγαπημένη ομάδα όλης της Ελλάδας  πρέπει να έχει την αντιμετώπιση που της αξίζει.