Συγκίνηση: Πέρασε στην Ιατρική ενώ αγωνίζεται να κρατηθεί στη ζωή
Μάχεται να επιζήσει για να δώσει ζωή και σε άλλους.
Κλείσιμο