Κούβελος : «Η Σεβίνσκα ήταν το πρότυπο του υγιούς αθλητή!»
Υπήρξε λάτρης του Ολυμπισμού και της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Κλείσιμο