Πληρώνουν εισιτήριο για να περάσουν γέφυρα (vid)
Ακούγεται απίστευτο αλλά είναι αληθινό.
Κλείσιμο