Στην Καλαβρία πλοίο που μεταφέρει 232 διασωθέντες μετανάστες
Πολλοί από τους μετανάστες, παρουσιάζουν συμπτώματα αφυδάτωσης, εξαιτίας της μακράς παραμονής στην θάλασσα.
Κλείσιμο