Για όλα φταίει η βροχή
Στην Θεσσαλονίκη χρειάζεσαι βάρκα για να κυκλοφορήσεις σε ορισμένες περιοχές αλλά ως συνήθως δεν φταίει κανείς.
Κλείσιμο