Ναι, ήθελε να πει ο Μεταξάς
Ο Κώστας Καίσαρης γράφει για το εξ ανάγκης «όχι» του Μεταξα. Και με αφορμή την 28η Οκτωβρίου ανασύρει ακούσματα, από τη Κατοχή την απελευθέρωση και τον Εμφύλιο. 
Κλείσιμο