Άρης : Ο ρόλος του Κικερίδη
Η απόφαση για τον τεχνικό διευθυντή και η έκθεση που κατέθεσε στον Πάκο Ερέρα.
Κλείσιμο