Σε κώμα παραμένει γνωστός Έλληνας τραγουδιστής
Σε κώμα παραμένει γνωστός τραγουδιστής σε κέντρο αποκατάστασης στην Λάρισα.