Κεραμιδάς: «Επιστρέψαμε και δεν ξέρουμε εάν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι ή στενοχωρημένοι»
Ο Κώστας Κεραμιδάς τόνισε ότι ήταν ευχαριστημένος με την απόδοση των κοριτσιών στο Παγκόσμιο
Κλείσιμο