Έρχεται ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΚΤΕΛ της περιφέρειας
Το έργο, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Εισφοράς 1% από τις ακαθάριστες εισπράξεις των ΚΤΕΛ.
Κλείσιμο