Κτηματολόγιο: Πότε αρχίζουν οι αναρτήσεις στην Αθήνα
Κτηματολόγιο : Μετατίθεται για περίπου δύο μήνες ο αρχικός σχεδιασμός επειδή έρχονται ριζικές αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των ενστάσεων.
Κλείσιμο