Νικολάου: «Διαφορετικό πρόσωπο στην αντιμετώπιση των αθλητών μας»
Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Ιατρικού Συνεδρίου της ΑΕΚ και γιατρός της Ένωσης, μίλησε στο συνέδριο, όπως και οι Μήνας Λυσάνδρου, Άλκης Καλλιακμάνης.
Κλείσιμο