Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ποιες αλλαγές έρχονται, ποια εμπόδια πρέπει να αρθούν
Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει στόχο τον Σεπτέμβριο να είναι έτοιμες οι βελτιώσεις όσο αναφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες.
Κλείσιμο