Μπήκαν στη μάχη του ευρωπαϊκού Κελαϊδίτη και Μαγοπούλου
Η Ελένη Κελαϊδίτη πήρε 18,550 β. στην μπάλα (20ή) και 17,875 β. στο στεφάνι (24η), ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη Ιωάννα Μαγοπούλου συγκέντρωσε 16,850 β. στην μπάλα (35η) και 17,450 β. στο στεφάνι (29η).
Κλείσιμο