Έτσι σε θέλω, να λες αλήθειες Γιάννη Μαμουζέλο
Να φωνάξει στο μπακ των Λευκορώσων «που πας βρε ταγάροφ, ο άλλος πέταξοφ τη μπάλα πλάγιοφ, κάνε χατ τρίκοφ να μην πέσουμε κουβάφ»!
Κλείσιμο