Τι έγραψε ο Μανού στις εξετάσεις
Η επιτυχία, η ευτυχία είναι πολύ μεγαλύτερα μεγέθη από το άθροισμα των βαθμών στις πανελλαδικές,
Κλείσιμο