Ομάδες Β’: Μόνο ο Ολυμπιακός τις θέλει, με πράξεις όχι στα λόγια
Ξαφνικά κάποιοι θυμήθηκαν τις Β' ομάδες, αλλά όταν ο Ολυμπιακός ζητούσε (3 φορές) τη δημιουργία τους, κάποιοι σφύριζαν κλέφτικα. Τώρα, οι ίδιοι σηκώνουν το δάχτυλο.