Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
Από τους έξι συνολικά υπουργούς που ορκίστηκαν σήμερα, δύο πραγματοποίησαν θρησκευτικό όρκο (Θ. Μωραΐτης, Άγγ. Τόλκας) και οι υπόλοιποι πολιτικό.
Κλείσιμο