Οι παγίδες έξτρα φόρου που θα συναντήσουν οι ιδιοκτήτες Airbnb
Πίσω από τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2020, κρύβονται παγίδες έξτρα φόρου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν τα ακίνητά τους στις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com, HomeAway
Κλείσιμο