Η πιο «γεμάτη» Εθνική των τελευταίων χρόνων
Στην Κίνα η Ελλάδα με τον Γιάννη στη σύνθεση της αλλά και την πιστή «φρουρά» των «παλιών» μαζί μπορεί να φτάσει στην πολυπόθητη διάκριση.
Κλείσιμο