Μας λείπουν σοβαροί παράγοντες
Δεν είμαστε το μοναδικό σημείο του πλανήτη που κατοικείται και κάθε σύγκριση φέρνει θλίψη.
Κλείσιμο