Στον Άδωνι
Ο άσπονδος φίλος του Κωνσταντινέα και το ντύσιμο με σβηστό το φως